RENSTRA PRODI TEKNIK PERANGKAT LUNAK :

  1. RENSTRA TPL 2016-2021
  2. RENSTRA TPL 2022-2025

RENOP PRODI TEKNIK PERANGKAT LUNAK :

  1. RENOP TPL 2016-2021
  2. RENOP TPL 2022

LAPORAN EVALUASI RENSTRA :

  1. Laporan Renstra TPL 2016-2019
  2. Laporan Renstra TPL 2020
  3. Laporan Renstra TPL 2021

LAPORAN EVALUASI RENOP :

         1. Laporan Evaluasi Renop 2022